Petrus Outdoor & Green Services

 


 Petrus Outdoor & Green Services


Werkzaamheden bestaan uit:

+ Lange termijn onderhoud groot groen

+ Spoed onderhoud / herstel / reiniging / aanleg tuinen en parken 

+ Low impact transport in bosbouw / groenvoorziening

+ surveillance diensten in bos & park

+ selectieve gladheids bestrijding